Spørretimespørsmål fra Kjell Opseth (A) til samferdselsministeren

Om ei vurdering av omklassifisering av "øvrige riksvegar" til fylkesvegar og omorganisering av Statens vegvesen frå fylkesvise til færre regionale vegkontor

Datert: 10.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A): Har samferdselsministeren sett i gang ei vurdering av omklassefisering av «øvrige riksvegar» til fylkesvegar, og ei omorganisering av Statens vegvesen frå noverande fylkesvise fordeling av vegkontora til færre regionale vegkontor?


Les hele debatten