Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å sørge for at kommuner med garantiansvar ikke blir økonomisk skadelidende hvis innføring av kontantstøtte fører til at grendebarnehager blir nedlagt

Datert: 11.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ved innføring av kontantstøtte vil grunnlaget for driften av for eksempel grendebarnehagene bli svekket. Dette kan føre til at barnehager blir nedlagt, og at en vil få en sentralisering av barnehagetilbudet.

Vil statsråden sørge for at de kommuner som får gjort et garantiansvar gjeldende ikke skal bli økonomisk skadelidende?


Les hele debatten