Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om utbygging av ny Ringeriksbane og tunnel gjennom Krokskogen

Datert: 05.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Problemene med Gardermobanen medfører at betydelige midler går til denne strekningen på bekostning av veiutbygging og opprusting av eksisterende jernbane. På denne bakgrunn vil det være uklokt å satse på utbygging av ny Ringeriksbane og tunnel gjennom Krokskogen.

Kan samferdselsministeren garantere tørr tunnel som ikke drenerer ut Vestmarka, Nordmarka og Krokskogen, og dersom svaret er nei, vil han da stoppe prosjektet?


Les hele debatten