Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Om flyteknikeres og flyveres bekymring for at enkelte flyselskap legger mindre vekt på flysikkerhet for å vinne markedsandeler gjennom lavere pris

Datert: 06.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Både flyteknikernes og flyvernes organisasjoner har den senere tid uttrykt bekymring for at enkelte flyselskap legger mindre vekt på flysikkerhet for å vinne markedsandeler gjennom lavere pris.

Hva vil departementet gjøre for å ivareta hensynet til flysikkerheten?


Les hele debatten