Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til samferdselsministeren

Om å fjerne usikkerheten som er skapt omkring bygging av bru til Sundøya i Leirfjord kommune i Nordland

Datert: 06.02.1998
Fremsatt av: Bjørnar Olsen (A)
Besvart: 18.02.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): Nok en gang er det skapt usikkerhet omkring byggingen av bru til Sundøya i Leirfjord kommune i Nordland. I St.prp. nr. 1 (1997-98) heter det at departementet vil arbeide for å få til oppstart i 1998.

Kan statsråden fjerne den usikkerheten som er skapt, blant annet gjennom uttalelser fra politisk rådgiver Atle Hamar, og love at planene vil bli gjennomført som forutsatt?


Les hele debatten