Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Om å sikre at Narkotikapolitiforeningen og andre narkotikaforebyggende organisasjoner får statlig medvirkning og støtte til drift av virksomheten

Datert: 11.02.1998
Fremsatt av: Bjørn Hernæs (H)
Besvart: 18.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): I Budsjett-innst. S. nr. 4 (1997-98) uttaler en samlet justiskomite at narkotikaforebyggende organisasjoner må sikres bidrag blant annet fra Rusmiddeldirektoratet, og videre merker komiteen seg spesielt det arbeidet Narkotikapolitiforeningen gjør for å forebygge narkotika.

Vil statsråden sikre at Narkotikapolitiforeningen og andre narkotikaforebyggende organisasjoner får statlig medvirkning og støtte til drift av virksomheten?


Les hele debatten