Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om tiltak for å rekruttera fleire kvinner som departementsråd spesielt og kvinner i leiande stillingar i statleg sektor generelt

Datert: 11.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Det er nå bare ein kvinneleg departementsråd. Dette er ein monaleg nedgang i høve til for to år sidan.

Kva tiltak vil statsråden setja i verk for å rekruttera fleire kvinner som departementsråd spesielt, og for å auka rekruttering av kvinner i leiande stillingar i statleg sektor generelt?


Les hele debatten