Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Om at øvelsesaktiviteten i Heimevernet ifølge oppslag i pressen vil bli sterkt redusert i år, bl.a. i Bodø HV-område

Datert: 12.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ifølge oppslag i pressen og annen informasjon vil øvelsesaktiviteten i Heimevernet bli sterkt redusert i inneværende år, blant annet slik at hele Heimevernsområder ikke får trent sine mannskaper i det hele tatt. Dette gjelder for eksempel Bodø HV-område, som bare får anledning til å trene befalet.

Hva vil forsvarsministeren gjøre for å sørge for at denne uholdbare situasjonen blir rettet opp?


Les hele debatten