Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre at overgangen fra tall- til bokstavkarakterer i høyere utdanning ikke medfører tilfeldig behandling av studenter

Datert: 02.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kvalitetsreformen av høyere utdanning omfatter også overgang til bokstavkarakterer med fem beståtte trinn A-E og F for stryk. Dette er også i tråd med European Credit Transfer System (ECTS) som gjør utveksling og sammenligning lettere. Men en overgang fra tallkarakterer med tiendedeler og 31 ulike beståttkarakterer til fem bokstavkarakterer, kan resultere i likebehandling av studenter med svært ulikt resultat.

Hva gjør statsråden for å sikre at innføring av bokstavkarakterer ikke medfører tilfeldig behandling?


Les hele debatten