Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å legge til rette studiefinansieringen slik at flest mulig studenter skal kunne studere på heltid

Datert: 15.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hovedmålet med Kvalitetsreformen er at studenter skal ha en mer effektiv utnyttelse av studiet og gjennomføre studiet på normert tid. Det forventes fra institusjonene at studentene bruker minst full arbeidsuke på studiene. Undersøkelser viser at 2/3 av studentene arbeider og at 1/3 av heltidsstudentene arbeider mer enn 30 timer pr. uke ved siden av studiene i løpet av studieåret.

Hvordan legger Regjeringen til rette studiefinansieringen slik at flest mulig studenter skal kunne studere på heltid?


Les hele debatten