Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om at Stortinget bad Regjeringen foreslå lovendringer som legger til rette for forsøk med sprøyterom for narkomane, og når man kan forvente å få saken til behandling

Datert: 15.10.2003
Fremsatt av: John I. Alvheim (FrP)
Besvart: 22.10.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Innst. S. nr. 260 (2002-2003) fremmet finanskomiteens flertall, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti følgende forslag som ble vedtatt: "Stortinget ber Regjeringen foreslå lovendringer som legger til rette for forsøk med sprøyterom for narkomane."

Når kan Stortinget forvente å få en slik sak til behandling?


Les hele debatten