Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om å videreføre den positive utviklingen med reduserte helsekøer ved Sykehuset i Østfold, på bakgrunn av at Regjeringen foreslår en reduksjon i den innsatsstyrte finansieringen

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Etter at staten overtok sykehusdriften er ventelistene ved Sykehuset Østfold blitt betydelig redusert. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en reduksjon i den innsatsstyrte finansieringen fra 60 til 40 pst. Dette vil virke aktivitetsdempende. Mange i fylket frykter at den positive trenden med merkbare kutt i helsekøene, vil stoppe opp.

Hva vil statsråden bidra med slik at den positive utviklingen med reduserte helsekøer i fylket kan videreføres?


Les hele debatten