Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at Rv 3 er gitt stamveistatus, og hva som gjøres for å bidra til at veien får midler til denne svært nødvendige oppgraderingen

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Riksvei 3 er blitt gitt stamveistatus av Stortinget, men det ser ut til at det vil ta svært lang tid før veien får stamveikvalitet og dermed blir en sikker og god vei å bruke.

Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at nettopp denne viktige veien så raskt som mulig får midler til denne svært nødvendige oppgraderingen?


Les hele debatten