Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til forsvarsministeren

Om å bedre innkjøpsrutinene i Forsvaret mht. rullering av personell, og vurdere karantenebestemmelser for tidligere ansatte som kan bli vervet av leverandører

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Forsvaret bruker årlig betydelige midler til innkjøp av materiell og utstyr. Store innkjøp foretas i visse tilfeller av få personer. Tidligere ansatte i innkjøpsfunksjoner kan bli/er blitt vervet til sentrale posisjoner hos leverandører av forsvarsutstyr. Disse personene vil ha innsiktsfulle relasjoner i, og mye kunnskap om, Forsvaret.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre innkjøpsrutinene mht. rullering av personell, og vil statsråden vurdere å innføre karantenebestemmelser for tidligere ansatte i innkjøpsfunksjoner?


Les hele debatten