Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Datert: 16.10.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): SFT avdekket i 2000 at Fundia Armeringsstål i Mo i Rana har Norges største punktutslipp av kvikksølv. Nesten alt norsk skrapjern gjenvinnes av Fundia. For å fjerne tungmetaller fra skrap er det nødvendig med ny renseteknologi. Bedriften har allerede som følge av pålegg brukt mer enn 20 mill. kr på utredning og pilotanlegg.

På hvilken måte vil statsråden bidra til at Fundia kan implementere den miljøteknologien de er pålagt av staten å utvikle?


Les hele debatten