Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Om hvordan Forsvaret følger opp skadede og pårørende etter ulykker der vernepliktige og andre er drept eller skadet

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Vi har den siste tiden hatt flere ulykker i Forsvaret, der vernepliktige og andre er drept eller skadet.

Hvordan følger Forsvaret opp de skadede og de berørtes nærmeste pårørende?


Les hele debatten