Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om å sikre at skjerpet beskatning på lisensinntekter for oppfinnere ikke reduserer forskningsinnsatsen og fremtidig verdiskaping

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Teknisk Ukeblad 12. september har oppfinnere nylig fått skjerpet beskatningen ved at lisensinntekter for fremtiden skal beskattes som lønnsinntekter og ikke lenger som kapitalinntekt. En økning av marginalskatten fra 28 pst. til 55,3 pst. for lisensinntekter vil trolig virke demotiverende for mange aktører innen forskning og innovasjon.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at dette ikke reduserer forskningsinnsatsen og fremtidig verdiskaping?


Les hele debatten