Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å iverksette tiltak for kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Jeg viser til at utdanningskomiteen i innstillingen til budsjettet for 2003 ba Regjeringen legge frem en helhetlig plan for kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen. Både i Stortinget og i St.meld. nr. 39 (2002-2003) har statsråden bebudet at Regjeringen i budsjettforslaget for 2004 vil komme med en plan for utvikling av skolefritidsordningen. Denne planen foreligger ikke.

Hvilke konkrete tiltak for kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen vil statsråden iverksette?


Les hele debatten