Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt fylkesmannens anvendelse av innsigelse i lokale plansaker er i økende konflikt med Regjeringens mål om å styrke det kommunale selvstyret

Datert: 16.10.2003
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 22.10.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I retningslinjene for fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven heter det at innsigelse skal brukes varsomt. Innsigelse må anses som et sterkt virkemiddel som kun skal brukes ved unntakstilfeller. Allikevel er lokalpolitikerne i mange kommuner ofte svært frustrert over fylkesmannens bruk av innsigelsesretten i lokale saker.

Mener statsråden at fylkesmannens anvendelse av innsigelse er i økende konflikt med Regjeringens mål om å styrke det kommunale selvstyret?


Les hele debatten