Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om kapasiteten ved krisesentre i Østfold, og den uakseptable situasjonen som oppstod da Indre Østfold krisesenter måtte stenge i sommerferien

Datert: 16.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): I sommer var noen krisesentre stengt i ferien. Jeg tok problematikken opp i et spørsmål til barne- og familieministeren og pekte på situasjonen ved Indre Østfold Krisesenter. Det barne- og familieministeren svarte på mitt spørsmål var at Moss Krisesenter var oppe og kunne ta beboerne fra Indre Østfold. Moss hadde ikke kapasitet til dette, og det som skjedde var at man tok med seg kvinnene til et privat hjem. Dette er uakseptabelt og statsråden sitt ansvar.

Hvordan kunne statsråden svare meg at Moss hadde kapasitet?


Les hele debatten