Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om å ta initiativ til at sivile overtar Forsvarets kystradarstasjoner når disse etter planen legges ned, bl.a. for kontroll med fiskeriressursene

Datert: 22.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det foreligger etter sigende nå estimater for hva det vil koste for sivile å overta driften av Forsvarets kystradarstasjoner i Sør-Norge, som er foreslått nedlagt. Disse stasjonene vil kunne være svært viktige i overvåkingen av norsk territorialfarvann, og dermed viktige redskaper for kontrollen med fiskeressursene.

Vil statsråden nå ta initiativ til at sivile overtar Forsvarets kystradarstasjoner når disse etter planen legges ned?


Les hele debatten