Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvordan ordningen med fritt skolevalg i Oslo virker på Stortingets mål om kvalitetsheving i skolen og økt integrering

Datert: 22.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Erfaringen med fritt skolevalg i Oslo viser at inntaksordningen har ført til sterk segregering mellom elevene i den videregående skolen. Innvandrerungdom fra hele Oslo samler seg på skoler i Groruddalen, mens etnisk norske ungdommer reiser motsatt vei. På allmennlinja ved Hellerud vgs. har 80 pst. av 1. klassingene minoritetsbakgrunn, og skolen sliter med læringsmiljø, språkutvikling og fallende karakternivå.

Hvordan mener statsråden ordningen virker på Stortingets mål om kvalitetsheving i skolen og økt integrering?


Les hele debatten