Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Om at Liechtenstein har blokkert undertegnelsen av den nye EØS-avtalen, og hva situasjonen vil være for Norge hvis konflikten ikke løses

Datert: 23.10.2003
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 05.11.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Liechtenstein har blokkert undertegnelsen av den nye EØS-avtalen på grunn av en gammel konflikt med Tsjekkia og Slovakia. Ifølge Bergens Tidende 22. oktober, sier fyrst Hans Adam II til avisa Liechtensteiner Vaterland at landets suverenitet og folkets selvstendighet er viktigere enn EØS-avtalen.

Hva vil situasjonen være for Norge hvis konflikten ikke løses og den nye EØS-avtalen ikke er undertegnet innen EU-utvidelsen 1. mai 2004?


Les hele debatten