Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd, i lys av arbeidskraftetterspørselen og at hver fjerde nordmann nå lever av trygd

Datert: 12.02.1998
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 18.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Ifølge fjorårets hovedtall fra Rikstrygdeverket lever hver fjerde nordmann av trygd. Dette er ny rekord. Samtidig etterspør arbeidsmarkedet arbeidskraft.

Hva vil statsråden gjøre for at det skal bli lettere å kombinere arbeid og trygd?


Les hele debatten