Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om Regjeringens boligpolitikk, og å komme med nok penger for både å hjelpe dem som trenger det mest, og skape gode bomiljøer

Datert: 23.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Regjeringen fører en boligpolitikk der kun de som trenger det aller mest skal få hjelp. Samtidig som Husbanken melder at de mangler over 100 mill. kr for å kunne finansiere utleieboliger, melder beboere i kommunale boliger, blant annet i Oslo, at det blir for mange folk i kommunale boliger med store sosiale problemer.

Når har statsråden tenkt å komme med nok penger for både å hjelpe de som trenger det aller mest og skape gode bomiljøer?


Les hele debatten