Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt statsråden ser at det kan provosere at en person i Hedmark har fått støtte fra SND for å utvikle sin heksevirksomhet

Datert: 23.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark har en person fått 53 000 kr i støtte fra SND for å utvikle sin heksevirksomhet. Mange folk reagerer negativt på denne bruk av statlige midler, mens andre søkere med gode ideer og søknader føler seg forbigått.

Ser statsråden at dette kan provosere og også svekke tilliten til SND på sikt?


Les hele debatten