Spørretimespørsmål fra Kari Økland (KrF) til samferdselsministeren

Om å sikre et fullverdig linjetilbud i hele landet, da tilgjengelighet til teletjenester, inkludert ISDN er svært viktig for Distrikts-Norge. (Trukket tilbake)

Datert: 12.02.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Kari Økland (KrF)

Spørsmål

Kari Økland (KrF): For å opprettholde og videreutvikle næringsliv og tjenestetilbud i distrikts-Norge er tilgjengeligheten til teletjenester, inkludert ISDN, av svært stor betydning.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre et fullverdig linjetilbud i alle strøk av landet?


Les hele debatten