Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kommunal- og regionalministeren

Om å legge ledelsen av et planlagt pilotprosjekt for utkantkommuner til en utkantkommune, f.eks. Dønna i Nordland

Datert: 12.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Det er planlagt et pilotprosjekt for utkantkommuner i regi av Kommunal- og regionaldepartementet.

Kan departementet tenke seg å legge prosjektledelsen til en utkantkommune, for eksempel Dønna kommune i Nordland?


Les hele debatten