Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det finnes planer om å flytte Luftkrigsskolen fra Trondheim til Oslo for deretter å slå skolen sammen med Krigsskolen for Hæren, og om en flytting motsatt vei utredes

Datert: 27.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Adresseavisen i Trondheim skriver 21. oktober at forsvarsledelsen arbeider med planer om å flytte Luftkrigsskolen fra Trondheim til Oslo for deretter å slå skolen sammen med Krigsskolen for Hæren.

Kan statsråden redegjøre for om det finnes slike planer og om en flytting motsatt vei, fra Oslo til Trondheim, også utredes?


Les hele debatten