Muntlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om hvorfor Regjeringens kamp mot kriminalitet ikke lykkes, med henvisning til straffesaks- og soningskøene og oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser

Datert: 15.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A):


Les hele debatten