Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til helseministeren

Om å garantere for at sykehustilbudet i Arendal ikke raseres, og at man får beholde en fullverdig akuttberedskap

Datert: 29.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Arendal er det startet et folkeopprør mot nedbygging av sykehuset i byen. Harmen er enorm blant innbyggerne i hele Aust-Agder mot planene om blant annet å svekke akuttberedskapen. Man er også svært fortørnet over at hjertesenteret risikerer å bli plassert et annet sted enn ved Arendal sykehus. Nå frykter mange for sykehusets fremtid.

Vil statsråden garantere for at sykehustilbudet i Arendal ikke raseres, og at man får beholde en fullverdig akuttberedskap slik sykehuset har i dag?


Les hele debatten