Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Om strukturendringene innen helseforetakene, og på hvilken måte statsråden vil involvere Stortinget i spørsmålene om nedlegging av fødeavdelinger og akuttberedskap

Datert: 29.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): I revidert nasjonalbudsjett varslet Regjeringen at den ville komme tilbake i statsbudsjettet angående strukturendringene innen helseforetakene. De som hadde forventet at statsbudsjettet skulle invitere Stortinget til en bred debatt om aktuelle strukturendringer innen helseforetakene, ble skuffet.

På hvilken måte vil statsråden involvere Stortinget i spørsmålene om nedlegging av fødeavdelinger og akuttberedskap?


Les hele debatten