Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å styrke foreldrenes medvirkning, innflytelse og beslutningsmyndighet i skolen

Datert: 29.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Sem-erklæringen er utdanning tydelig omtalt med mange fremviste mål for skolepolitikken. Men det finnes ikke et ord om foreldre. Ordet "forelder" forekommer faktisk ikke i Sem-erklæringens kapitel 7 om utdanning og forskning.

Hva gjør statsråden for å styrke foreldrenes medvirkning, innflytelse og beslutningsmyndighet i skolen?


Les hele debatten