Spørretimespørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til helseministeren

Om at Sykehuset Innlandet har vedtatt endringer i oppgavefordelingen mellom sykehusa i Oppland og Hedmark som fører til at akuttilbudet i Lillehammer og Nord-Gudbrandsdalen vil bli kraftig redusert

Datert: 29.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): I styremøte 6. oktober 2003 vedtok Sykehuset Innlandet omfattende endringer i oppgavefordelingen mellom sykehusa i Oppland og Hedmark. Med den "nye" strukturen vil bl.a. akuttilbudet i Lillehammer bli kraftig redusert. Pasienter fra Nord-Gudbrandsdalen som har behov for akuttmedisinsk behandling, vil bli henvist til Gjøvik eller Hamar. Det er vel kjent at kortest mulig vei til akuttsykehus kan være livreddende for pasienten.

Hvordan ser statsråden på denne problematikken?


Les hele debatten