Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om forventet reaksjonstid for redningshelikoptertjenesten, etter at det blir innført tilstedevakt på 330-skvadronen på Sola

Datert: 30.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Fostervoll-utvalget (NOU 1997:3) ble det anbefalt at redningshelikoptertjenesten skulle ha 15 minutters beredskap. I St.meld. nr. 44 (2000-2001) sier Regjeringen at innføring av tilstedevakt vil innebære det samme. Under Stortingets behandling av nevnte melding ble det bl.a. sagt at "En samlet komité ser videre svært positivt på forslaget om å redusere reaksjonstiden".

Siden det fra 2004 vil bli innført tilstedevakt på 330-skvadronen på Sola, hva slags reaksjonstid forventer statsråden Forsvaret leverer?


Les hele debatten