Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til finansministeren

Om at det ved leveransar til offentleg vegbygging også skal leggjast moms på transportdelen, dersom leverandøren sjølv står for transporten

Datert: 12.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av finansminister Gudmund Restad

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Ved leveransar av til dømes pukk og grus til offentleg vegbygging skal det leggjast moms på produktet, medan transporten skal vere friteken. Fleire leverandørar står sjølve for transporten, og må då legge moms også på transportdelen.

Vil finansministeren ta initiativ til å rette opp desse sterkt konkurransevridande reglane?


Les hele debatten