Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til helseministeren

Om hvordan man kan forsvare at omorganisering fra fødeavdeling til jordmorstyrt fødestue skal være et bedre tilbud for de fødende

Datert: 30.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Hvordan kan man forsvare at omorganisering fra fødeavdeling til jordmorstyrt fødestue skal være et bedre tilbud for de fødende enn fødetilbud med gynekologer tilstede?


Les hele debatten