Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om at nedbygging av fødeavdelingar og akuttberedskap kan føre til fråflytting og ytterlegare sentralisering

Datert: 30.10.2003
Fremsatt av: Liv Signe Navarsete (Sp)
Besvart: 05.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Planane om nedbygging av fødeavdelingar og akuttberedskap rører ved grunntryggleiken til mange menneske i distrikta.

Er statsråden samd i at nedbygging av desse tilboda kan føre til fråflytting og ytterlegare sentralisering?


Les hele debatten