Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Om å forhindre at helseforetak divisjonerer og seksjonerer virksomheten, som bl.a. vil svekke akuttberedskapen

Datert: 30.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Helseforetakene er i statsbudsjettet for 2004 pålagt ytterligere endringer og omstillinger i tjenestetilbudet. Nå kommer det meldinger om at helseforetak vil divisjonere og seksjonere virksomheten, bl.a. ved å samle ulike faglige spesialiteter. Dette vil rive opp gode, etablerte samhandlingskjeder og bl.a. svekke akuttberedskapen ved det som i dag er fullverdige akuttsykehus.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre dette?


Les hele debatten