Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til fiskeriministeren

Om hvorvidt statsråden kan garantere at slepebåtberedskapen er finansiert og på plass som forutsatt

Datert: 30.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): NRK Troms melder at kystvaktskipet KV "Senja" er beordret til kai. Ifølge Offisersforbundet skyldes dette pålegg fra Regjeringen om styrket slepeberedskap og innleie av nytt fartøy, uten at det følger med tilstrekkelige midler til å finansiere påleggene. Dette kan føre til svekket beredskap i forhold til den russiske frakten av tungolje langs kysten.

Kan statsråden garantere at slepebåtberedskapen er finansiert og på plass som forutsatt?


Les hele debatten