Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre elever i grunnskolen en forsvarlig eksamen, med henvisning til bruk av IKT ved avgangsprøvene i matematikk

Datert: 30.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Avgangselever i grunnskolen som skal opp til eksamen i matematikk til våren, skal avlegge deler av eksamenen på PC. Læringssenteret skriver i brev til skoleeierne at det fortsatt rapporteres om stor mangel på utstyr og kompetanse blant lærere. En forutsetning for å ta i bruk IKT ved avgangsprøvene, må være at elevene har fått nødvendig opplæring.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre den enkelte elev en forsvarlig eksamen?


Les hele debatten