Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om å sørge for at en familie i Oslo sikres økonomisk utkomme, slik at moren kan følge opp sitt alvorlige syke barn

Datert: 04.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En enslig mor i Oslo som har måttet slutte å jobbe og som har avbrutt sin videreutdannelse pga. sin kreftrammede gutt på ti år, får ikke økonomisk støtte til livsopphold i en for henne vanskelig livssituasjon.

Vil statsråden her gripe inn og sørge for at denne familien sikres økonomisk utkomme, slik at moren kan følge opp sitt alvorlig syke barn under en lengre behandlingsprosess?


Les hele debatten