Spørretimespørsmål fra Lars Arne Ryssdal (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om arbeidet med å løse problemene forårsaket av budsjettvedtaket om å redusere studenttallet ved universitetene og om forutsetningene for vedtaket

Datert: 13.02.1998
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 18.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Lars Arne Ryssdal (H)

Spørsmål

Lars Arne Ryssdal (H): I spørretimen 28. januar 1998 svarte statsråden at vedtaket i statsbudsjettet for om å redusere studenttallet ved universitetene skulle finansiere tiltak bl.a. til studieplasser innen medisin, og at studenter som allerede er i gang med studieløpet ikke skal bli berørt. Oppslag i media og brev til statsråden fra helseutvalget i Helseregion Vest viser at budsjettkuttet nå later til å bryte med begge disse forutsetningene.

Har Regjeringen kommet lenger siden sist i arbeidet med å løse problemene budsjettkuttet medfører?


Les hele debatten