Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre voksnes rettigheter til videregående opplæring

Datert: 05.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Kommunenes Sentralforbund opplyser at mange fylkeskommuner rapporterer om en betydelig økning i andelen voksne som ønsker tilbud om videregående opplæring, og køen av voksne øker. I noen fylkeskommuner er ressurssituasjonen slik at tilbudet til voksne må reduseres kraftig.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre voksnes rettigheter til videregående opplæring?


Les hele debatten