Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Om å rette opp forskriftene om skattemessig bosted og folkeregistrering, slik at enslige pendlere kan få definert leiebolig i foreldrehjemmet som selvstendig bolig

Datert: 22.10.2003
Besvart: 12.11.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Med virkning fra og med inntektsåret 2001 blei det gjort endringer i forskrift om skattemessig bosted og forskrift om folkeregistrering. Disse regelendringene skulle gjøre det lettere for enslige pendlere å være bostedsregistrert i sin hjemkommune. Nå viser det seg at enslige pendlere som leier bolig i foreldrehjemmet i hjemkommunen ikke får det definert som selvstendig bolig. Dette synes urimelig, og forskriftene tolkes også ulikt i skatteetaten.

Vil statsråden ta initiativ for å rette opp forskriften?


Les hele debatten