Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om forslaget om å stenge Henningsværboksen for fiske, og hvorvidt en eventuell stenging vil bli forelagt Stortinget som sak før den iverksettes

Datert: 05.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Ifølge Fiskeribladet har det vært drøftet planer om å stenge Henningsværboksen for alt fiske, som er mye benyttet av kystfiskerne. Dette forslaget vil ikke bare ramme kystfiskerne, men vil også innebære nye anslag mot fiskeriallmenningen.

Hvordan ser statsråden på forslaget om å stenge Henningsværboksen for fiske, og vil en eventuell slik stenging bli forelagt Stortinget som sak før den iverksettes?


Les hele debatten