Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om at ordningen med å sikre pasienter et tilbud hos annen lege om fastlegen er ute av sitt arbeid, ikke fungerer godt nok

Datert: 06.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Fastlegeordningen har bidratt til god legedekning i hele landet. Dersom fastlegen er ute av sitt arbeid i kortere eller lengre perioder, skal alle pasientene på legens liste likevel sikres et tilbud hos annen lege. Mange henvendelser viser at dette ikke fungerer godt nok, eller kanskje direkte saboteres, stikk i strid med Stortingets forutsetninger.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten