Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om innkreving av bompenger til delvis finansiering av Bergensprogrammet, og å sikre at dette ikke får urimelige utslag for beboere generelt, samt for nærings- og nyttetrafikk

Datert: 06.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom St.prp. nr. 76 for 2001-2002 om Bergensprogrammet er det gjort vedtak om rett til innkreving av bompenger til delvis bompengefinansiering av programmet. Vegdirektoratet har fått fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette regler for finansieringsordningen.

Hvordan sikres det at utvidelsen og forlengelsen av mer enn 15 år med bompenger i Bergen ikke får urimelige utslag for beboere generelt, samt for nærings- og nyttetrafikk når bil brukes hyppig gjennom arbeidsdagen og døgnet forøvrig?


Les hele debatten