Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om det fremtidige behovet for kalking i vann og vassdrag på Sørlandet

Datert: 06.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Sur nedbør har i mange år ført til at de fleste vann og vassdrag på Sørlandet har vært tilnærmet fisketomme. De senere år har situasjonen imidlertid endret seg positivt, og fisken er kommet tilbake flere steder der det tidligere var helt fisketomt. Årsaken til den positive utviklingen skyldes i stor grad intensiv kalking. Men fortsatt er vannkvaliteten i flere vann og vassdrag i Agder ikke god nok med hensyn til pH-verdien.

Hvordan vurderer statsråden det fremtidige behovet for kalking i vann og vassdrag på Sørlandet?


Les hele debatten