Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til miljøvernministeren

Om å få fortgang i revidering av konvensjonen mellom Norge og Sverige som regulerer laksefisket i Iddefjorden, og hvorvidt det vil legges føringer for å få en tilnærmet norsk lakselov

Datert: 06.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Laksefiske i Iddefjorden er regulert i en egen konvensjon mellom Norge og Sverige. Gjeldende regelverk skiller seg ut i forhold til norske regler. I dag foregår det et utstrakt fiske med fast redskap fra 10. mai til 15. august, som reduserer mengden laks i elvene.

Hva kan statsråden gjøre for å få fortgang i revidering av konvensjonen mellom landene, og vil det legges føringer for å få en tilnærmet norsk lakselov også i Iddefjorden?


Les hele debatten